Om skolen

Rektor: Elisabeth Bakke, telefon 52811765-eost:elba@karmoy.kommune.no

Undervisningsinspektør: Kristin Birkeland Log, telefon 52811764 – epost: krlo1@karmoy.kommune.no

Avdelingsleder SFO: Lise Olsen, telefon 52811766 – epost: lot01@karmoy.kommune.no

Administrasjonskonsulent: Lise Olsen, e-post: lot01@karmoy.kommune.no

Byggdrifter: Bjørn Ove Bårdsen, telefon 40416931 – epost: bob@karmoy.kommune.no

Besøksadresse: Vestre Veaveg 32, 4275 Sævelandsvik. Postadresse: Postboks 154, 4296 Åkrehamn. Telefon: 52 81 17 66