Trafikksikker skule

Hurra! Sevland skole er blitt trafikksikker skule, og  tysdag 10. desember fekk to representantar frå elevrådet overlevert det synlege teiknet.