Trafikksikker skule

Sist oppdatert 10. desember 2019 12:36

Hurra! Sevland skole er blitt trafikksikker skule, og  tysdag 10. desember fekk to representantar frå elevrådet overlevert det synlege teiknet.