App Visma for foresatte

Sist oppdatert 17. januar 2019 08:55

Skolen tar nå i bruk appen “Min skole – foresatt”. Appen skal brukast av foreldre/foresatte til å melda inn fravær på eigne barn, i tillegg til andre meldingar til kontaktlærar og skolen.

“Min skole – foresatt” -appen kan hentast gratis på Google Play og App Store. Brukarmanual ligg under Boksen “Sevland skole” på framsida.