Kodetime!

2.trinn og 7.trinn har hatt kodetime i lag!

Då det var koding på timeplanen på 2.trinn, fekk trinnet god hjelp av dei eldste elevane på skolen. Elevane jobba i ein kode-app, og oppgåva var å koda ulike element til å utføra ulike handlingar. Spennande!!